Samling

På samlingen den här veckan har barnen börjat träna att känna igen sitt namn på namnlappar vi gjort och sätta upp sitt namn på tavlan. Vi räknar hur många som är på förskolan och vilka som är hemma.

   
 
Barnen (3-4 åringarna ) har gjort klart sina tavlor med lövtryck med fina ramar av pinnar! 

  
Rörelse till musik och lek i gympasalen med avslappning som avslutning.

  
Vi går till skogen nedanför skolan med 3-4 åringarna och letar olika naturföremål efter bilder vi satt upp som barnen får lägga i sina korgar.

  

Vi hinner också leka ,gå balansgång,kurragömma m.m en härlig höstdag!🍁🍁🍁