Fritt skapande!

Barnen på blomman skapar fritt och använder olika material. Någon börjar göra en docka o flera av barnen fortsätter producera. Det blev många  fina dockor och en fin rymdraket. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

                           (Enligt rev. Lpfö-16)