Fröet

Idag har barnen på fröet fått prova på saltmålning.

Vi blandade målarfärg med vatten åt barnen som de sedan målade med. När de hade målat klart hällde vi tillsammans på salt för att suga upp vattnet och på så vis formades olika mönster och nyanser av färgerna. 

Målningarna hänger uppe på vår vägg så gå in och titta. 

Självporträtt!

Barnen på blomman har börjat att måla självporträtt. 

Barnen har fått titta på sig själva i en spegel.  Hur ser jag ut? vad har jag för ögonfärg? hårfärg? osv.

Barnen har målat en i taget. De upptäcker att vi ser olika ut. En del har brunt hår och bruna ögon och andra har blå ögon och ljust hår osv. 

De har fått prova att blanda färger för att få fram de rätta nyanserna.  

Alla barn gör ett självporträtt varje år och på det sättet kan vi följa deras rit och skrivutveckling.

I förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2010)

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning .

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.